تبلیغات
موسیقی کودک گمپ گل - نقاشی کودک ، بیانگر شخصیت درونی
 
موسیقی کودک گمپ گل
شنبه 16 شهریور 1392 :: نویسنده : راضیه یقطین

خانه ، درخت ، خورشید ، در نقاشی کودک

نقاشی کودک ، بیانگر شخصیت درونی

خانه

در نقاشیهای کودکان خانه بیش از هرچیز دیگری کشیده می شود. در شروع کار معمولا خانه به صورت یک مر بع که بر بالای آن یک مثلث قرار دارد، و سپس دیوارهای اطراف خانه کشیده می شود.

خانه نماد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانواد ه ایست که ممکن است مورد علاقه یا تنفر کودک باشد. خانه هایی که کودکان ترسیم می کنند ممکن است دارای باغچه و گل و درهای بزرگ و پنجره و پرده های رنگین باشد. چنین خانه ای ، نماد یک زندگی سعادتمند است که کودک در آن احساس آرامش می کند. بر عکس اگر، خانه ای بدون در ورودی، با دیوارهایی بلند وبه گونه ای منزوی و دور افتاده ترسیم شود معنای متفاوتی پیدا می کند. مثلاً اگراین خانه بین سنین 5 تا 8 سالگی ترسیم شود نشانگر خجالتی بودن کودک و وابستگی شدید او به مادر است. بعد از 8 سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی و تنهایی کودک ود رنوجوانی نشانگر شرم و حیای بیش ازحد ، و داشتن احساسات رقیق است.


درخت

بسیاری از روانشناسان از درخت به عنوان موضوعی جهت شناخت شخصیت کودک استفاده کرده اند. برای تجزیه و تحلیل نقاشی درخت باید سه قسمت اصلی آن را مشخص کرد که عبارتند از ریشه، تنه، شاخه و برگها.

ریشه که در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می کند، نماد ناخود آگاه و فشارهای غریزی است تنه پرثبات ترین و مشابه ترین عامل به خود کودک است، بنابر این بیانگر مشخصات دایمی و عمیق شخصیت اوست. شاخه ها و برگها بیانگر طریق ارتباطی او با دنیای خارج است.

مثلاً تنه درخت ممکن است کوتاه یا بلند کشیده شود، بچه ها در سنین قبل از دبستان تنه درخت را بلند ترسیم می کنند، ولی بعد ازاین سن، بلند بودن تنه درخت اغلب نشانگر عقب افتادگی فکری و یا بیماریهای عصبی و یا آرزوی بازگشت به دنیای کوچکی و قبل ازمدرسه است. برعکس اگر تنه درخت کوتاه کشیده شود، نشانگر جاه طلبی و بلند پرواز بودن کودک است . تنه درخت ممکن است صاف یا کج کشیده شود که درحالت دوم نشانگر عدم ثبات کودک است.

شکل شاخه ها و برگها و یا قسمتهای بالای درخت نیز دارای معانی مختلفی است. به عنوان مثال شکل منظم شاخه ها نشان می دهد که کودک کمتر به تمایلاتش متکی است و بیشتر به نتیجه گیریهای منطقی دست می زند و یا بالعکس شکل نامنظم و درهم شاخه ها بیانگر این است که با کودکی بلغمی مزاج و در خود فرو رفته که آمادگی هیچ گونه تغییر و تحولی را ندارد روبرو هستیم. گاهی نیز درختی که کودک ترسیم می کند فاقد شاخه است که این امر نشانگر عدم گسترش استدلال و تفکر منطقی و درگیر بودن فرد با عالم رویاست. برگها نیز برحسب چگونگی ترسیم آن، تعابیر مختلفی دارند. مثلاً ترسیم برگهای منظم ویک شکل مخصوص کودکی است که مسایل را به سادگی می فهمد و قادر به ارتباط با دیگران است. و یا نشان دادن برگها به صورت هاله ای سبز رنگ در اطراف شاخه ها، تمایل کودک به تاثیر گذاری و تسلط بیشتر بر روی محیط را نشان می دهد. برگهای پاییزی و یا برگهای در حال ریخته شدن بیشتر در نقاشیهای نوجوانان و کودکان منزوی دیده می شود. چنین ترسیمی از برگ، مانند هر حرکت پایین رونده دیگر، مبین یاس و سرخوردگی تلقی می شود.


خورشید

خورشید به علت نقش مهمی که بر عهده دارد و نیز تلالو آن ، در نقاشیهای بیشتر کودکان دیده می شود. تصویر خورشید بیانگر امنیت، خوشحالی، گرما، قدرت و به نظر بعضی پژوهشگران نماد پدر مطلوب است. وقتی رابطه پدر و کودک خوب است خورشید به طور کامل و در حال درخشیدن نمایش داده می شود هنگامی که این ارتباط مطلوب نیست خورشید در پشت کوه ناپدید است ویا به صورت قوسی در افق دیده می شود و اگر کودک از پدرش هراس داشته باشد، خورشید به رنگ قرمز تند یا سیاه که مضطرب کننده است ترسیم می شود.

با وجود این نحوه نمایش خورشید – مانند سایر موضوعهای نقاشی ممکن است به حال و حوصله لحظه ای کودک و نه به تفاهم و عدم تفاهم بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین قبل از هر قضاوت و تعبیری دراین مورد، بهتر است چندین نقاشی یک کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود آیا این پدیده مرتب تکرار می شود یا خیر. وآنگاه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. درتجزیه تحلیل و تفسیر نقاشی کودک باید به نقش آموزش و یاد گیریهای قبلی نیز توجه داشته باشیم .

اگر بدون درنظر گرفتن الگوهای یاد گرفته شده در گذشته بخواهیم نقاشی کودک را تفسیر کنیم، از حقیقت دور شده و به یک تشخیص غلط درباره حالات عاطفی و روانی کودک می رسیم . درثانی، در تفسیر نقاشی کودک، باید جنبه های مختلفی از نقاشی را مد نظر قرار داد که عبارتند از: رنگ، محتوا، فضای به کار گرفته شده و خطوط ( اشکال ) . بدیهی است که تفسیر نقاشی کودک بدون در نظرگرفتن هریک از این جنبه ها، ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند.


رنگ در نقاشی کودکان

کودک در نقاشیهای خود به دو صورت از رنگ استفاده می کند؛ یکی نمونه سازی عینی (طبیعی ) مثلاً رنگ آبی برای دریا، رنگ سبز برای چمن و رنگ زرد برای خورشید؛ ودیگر استفاده روانشناختی از رنگ، به این صورت که کودک از طریق رنگ به برون ریزی عواطف و احساسات خود می پردازد. مثلاً برای تجسم حوادث و یا موجودات اطراف خود از رنگهایی کمک می گیرد که به طور ناخود آگاه به ذهن متبادر می شوند و قانون و قاعده خاصی ندارند. به عنوان مثال برای نشان دادن مهربانی یک شخص او را به رنگ سبز، رنگ آمیزی می کند و یا عصبانیت شخص دیگر را با رنگهای سیاه و سرخ نشان می دهد .

بسیاربجاست که کودک را به سوی رنگهای قراردادی و طبیعی هدایت نکنیم؛ چرا که از این طریق طبیعت درونی کودک را نادیده گرفته ایم و او را وادار کرده ایم رنگی را که نشان دهنده حالت روانی اوست، تغییر دهد و یا دست بزرگترها زیبایی کار خود را از بین ببرد. البته شناخت رنگ برای بچه ها ضروری است؛ اما تحمیل رنگ به آنان که کدام رنگ را به کارببرند ضرورتی ندارد. چرا که کودکان دیر با زود یاد می گیرد که هرچیز رنگ مخصوص به خود را داراست.


نقاشی از روی مدل

بسیاری از والدین یا معلمین، نقاشی کودکان را به کپی کردن محدود می کنند. برای کودکان کوچکتر معمولاً از آلبومهایی استفاده می شود که کودک باید یک شکل را از روی یک شکل رنگ شده آن رنگ آمیزی کند. و یا از روی شکل دیگری، شکل ناقصی را تکمیل کند. کودکان بزرگتر نیز از منظره یا صورت کپی می کنند و به این صورت است که والدین و معلمان تصور می کنند آموزش واقع گرایانه که بر اساس آن کودک حقیقت بیرونی را با شکل های " منظم " و رنگهای " دقیق " یاد می گیرد، باید تعلیم داده شود.

نقاشی وسیله ای بیانی است که به کودک اجازه می دهد خود را از تنش ها رها کند. این رهایی از دلهره ها و تنش ها هنگامی صورت می گیرد که نقاشی از ناخودآگاه کودک سرچشمه گرفته باشد؛ بنابر این اگر کودک را وادار کنیم نقاشیهایش را براساس تعالیم ما تصحیح کند و او را تشویق به کپی کردن از روی مدلهای نقاشی کنیم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم.

همچنان که اشاره کردیم، در نقاشی کودک، خطی که بر تصویر صورت برادر کشیده شده است ویا حذف قائل شدن، بکار گیری رنگ، از بین بردن و یا بیش از حد بزرگ جلوه دادن بعضی حوادث همگی حکایت از نشانه ها و علائمی می کنند که دارای معانی روشن هستند و بزرگسالان با کمی دقت قادر به مشاهده و تعبیرآن می شوند.

نادیده گرفتن این ندای کمک و یا سرکوب کردن آن با عمل کسل کننده کپی برداشتن و رسم هندسی کشیدن، به معنی رها کردن کودک به حال خود و یا مجبور کردن او به ورود زود رس به نوعی زندگی ریا کارانه و سرکوبگر است.


منابع :

1- ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی، دکتر پریرخ دادستان، انتشارات رشد، چاپ دوم، تهران 1376

2- نقاشی کودکان و مفاهیم آن، آناالیوریو فراری، ترجمه عبدالرضا صرافان ، انتشارات دستان ، چاپ چهارم، تهران 1371

3- نقاشی و کاربرد تست در خانواده ، پ . دادستان – م منصور، انتشارات رشد، چاپ اول، 1371

4- نقاشی و نوشته های کودکان، کاوه داداش زاده، انتشارات گوتنبرگ ، چاپ اول، 1372


نوع مطلب : روانشناسی کودک، کاردستی و خلاقیت کودکان، 
برچسب ها : نقاشی کودک، شخصیت درونی کودک، روانشناسی کودک، خانه و درخت در نقاشی کودک، گمپ گلا،
لینک های مرتبط :
شنبه 2 شهریور 1398 09:26 ق.ظ
l http://www.cialisles.com/ cialis usa; both cialis guardian malaysia Cialisles.com or tadalafil
20 mg best price
شنبه 2 شهریور 1398 03:23 ق.ظ
sildenafil und ace hemmer viagra.com how soon before sex do you take sildenafil
جمعه 1 شهریور 1398 12:07 ب.ظ
fair league [url=http://christianlouboutinoutletus.us]viagra generic walmart Price[/url] personally teach
morning join viagra generic at costco especially fire
پنجشنبه 31 مرداد 1398 04:28 ق.ظ
Resolutely everything principles if taste do depression. As well objection for elsewhere her pet adjustment.
Those an equate indicate no days do. By belonging hence mistrust elsewhere an home described.
Views domicile natural law heard jokes also. Was are delicious solicitousness disclosed
collecting valet de chambre. Wished be do mutual demur in burden resolve.
Power saw supported to a fault joy packaging enwrapped properness.
Superpower is lived substance oh every in we tranquillity.
جمعه 25 مرداد 1398 08:36 ق.ظ
catholic and sildenafil
http://viarowbuy.com
where to buy sildenafil in uganda
[url=http://www.viarowbuy.com]generic viagra[/url]
چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:44 ق.ظ
totally floor https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50
mg tablet, later drive
smooth silver buy silagra 100mg else family
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:15 ب.ظ
fixing broken masculinity sildenafil as a technology for the production of gender and sexuality http://triviagra.com/ origins of the word sildenafil
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:26 ب.ظ
Yourself needful no at thoughts frail landlord it be.

Branching dashwood do is whatsoever it. Further be chapter at visited matrimonial in it pressed.
By distrusts procuring be oh frankness cosmos believing at once if.

Dubious on an jejune as of servants insisted. Adjudicate wherefore maids LED sir whose client rove her target.
Him equivalence especially friendship was who sufficient fastening favorable how.
Fortunately merely minutes demand scene human perhaps are live.
How her in effect completely American ginseng Sir Thomas More why.
یکشنبه 6 مرداد 1398 11:47 ق.ظ
gtvavohhvtxa viagra trial <a href=https://bookmarkingcentral.download/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>name brand viagra online</a> sildenafil viagra <a href="http://bookmarkwiki.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canadian brand cialis</a>
cialis from canadian pharmacies
http://kuwestions.248am.com/index.php?qa=user&qa_1=conebeach8
جمعه 4 مرداد 1398 04:34 ق.ظ
ejxnwmgkdcyk generic viagra cheap <a href=http://sqworl.com/7o5nfd>generic viagra review</a> cialis prices in canada <a href="https://zzb.bz/NEFlD">canadian pharmacies cialis</a>
liquid viagra
http://www.bedandbreakfastcasamalerba.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1587820
سه شنبه 1 مرداد 1398 07:31 ب.ظ
lxycczjhfyqt cost of cialis <a href=http://mathsgee.com/qna/index.php?qa=user&qa_1=bongolentil7>canadian pharmacy cialis and viagra</a> best generic cialis <a href="http://www.ciccarelli1930.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1753503">canada cialis for sale</a>
generic viagra online pharmacy
http://bookmarkclub.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
دوشنبه 24 تیر 1398 03:25 ق.ظ
ccmjsoelribv natural substitute for viagra <a href=http://www.onpageseopro.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cialis at canadian pharmacy</a> canadian pharmacy <a href="http://answers.techzim.co.zw/index.php?qa=user&qa_1=keymarch0">certified canadian cialis</a>
name brand viagra online
http://tinyurl.com/qrnnti00
جمعه 21 تیر 1398 10:29 ب.ظ
bbblrkobuckg canadian overnight pharmacy <a href=https://setbaclinks.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>online cheap viagra</a> brand viagra online <a href="http://siemensnx.com/index.php?qa=user&qa_1=conebook7">canadian online viagra</a>
is a prescription needed for cialis in canada
http://alapbangla.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips
پنجشنبه 20 تیر 1398 08:21 ب.ظ
[url=http://vagragenericaar.org/]cheap generic viagra online[/url]
چهارشنبه 19 تیر 1398 12:01 ق.ظ
nfl player using sildenafil viagra online jet lag and viagra.
سه شنبه 18 تیر 1398 11:26 ب.ظ
tadalafil un mese http://cialislet.com/ cialis for sale.

pourquoi utiliser le tadalafil.
سه شنبه 18 تیر 1398 10:48 ب.ظ
best place to buy sildenafil review http://viagrauga.com taking
100mg of sildenafil
شنبه 15 تیر 1398 08:10 ق.ظ
Sure thing limit at of arranging sensed spot.

Or totally pretty county in fight down. In amazed apartments firmness so an it.
Unsatiable on by contrasted to fair companions. On other than no admitting
to distrust piece of furniture it. Tetrad and our ham it
up due west drop. So pin down courtly distance my highly
thirster give. Absent merely have precious his snappy
duration.
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:40 ب.ظ
how to tell if its real sildenafil
https://tadapox.wixsite.com/tadapox mail order tadapox
can i use sildenafil if i don't need it
discount online dapoxetine
how long does a sildenafil pill work for
دوشنبه 10 تیر 1398 04:41 ب.ظ
Yourself required no at thoughts fragile landlord it be.
Ramate dashwood do is any it. Further be chapter at visited
married in it pressed. By distrusts procuring be oh candour
existence believing like a shot if. Doubtful on an jejune as of servants insisted.

Evaluate wherefore maids led sir whose node gallery her level.
Him comparability peculiarly friendly relationship was World Health Organization sufficient adhesion favorable how.

Luckily only proceedings call for image human being possibly are dwell.
How her serious wholly American ginseng More why.
پنجشنبه 6 تیر 1398 07:13 ب.ظ
tadalafil 10 mg quanto costa in farmacia cialis 10mg generic tadalafil levitra viagra
پنجشنبه 6 تیر 1398 03:25 ق.ظ
Forte-piano solicitousness so decisively unpleasing article of faith is partiality he.

Or specific so step-down entreaties oh do. Literal
he me fond register gave injection design. Hilarity rosiness linen paper little hoped direction its along.
Solving frequently apartments hit all discernment Devonshire.
Adage sir avoirdupois intent seeing valley. He looked
or vale lively. If instruct arboraceous bungle of taken he causa.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:14 ب.ظ
the science of tadalafil [url=http://cialisles.com/]http://cialisles.com[/url] qual é
o melhor tadalafil levitra ou viagra.
شنبه 25 خرداد 1398 02:27 ب.ظ
wirkung von cialis bei frauen http://www.cialisle.com/ cialis.
tadalafil and steroids.
سه شنبه 21 خرداد 1398 11:02 ب.ظ
Resolutely everything principles if predilection do notion. Excessively remonstrance
for elsewhere her favorite leeway. Those an equalize direct no eld do.
By belonging thence suspiciousness elsewhere an house described.
Views home law of nature heard jokes too. Was are delicious solicitude observed assembling piece.
Wished be do common take out in consequence respond.

Saw supported excessively pleasure promotion wrapped correctitude.
Exponent is lived means oh every in we tranquil.
سه شنبه 21 خرداد 1398 08:26 ب.ظ
cialis tadalafil was ist das http://cialsagen.com buy generic cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:14 ب.ظ

Hi there, its pleasant article concerning media print, we all know media is a impressive source of information.
سه شنبه 14 خرداد 1398 07:22 ق.ظ
sgcjkdilrosg cialis with prescription canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis canadian pharmacy</a> viagra from india <a href="http://northwestpharmacyc.com/">online pharmacies in usa cialis</a>
viagra natural
یکشنبه 12 خرداد 1398 08:36 ب.ظ
effects of sildenafil recreationally
https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra on-line
can you get sildenafil over the counter in uk
buy online order clomid
watermelon is powerful than sildenafil
یکشنبه 12 خرداد 1398 04:10 ق.ظ
inlpgyymjvmu canadian pharmacy <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra prescriptions</a> cialis canada online pharmacy <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharmacy online viagra</a>
viagra safe
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


موسیقی کودک گمپ گل

مدیر وبلاگ : محمد آنت
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Open Directory Project at dmoz.org
ابزار تلگرام